Mina Foundation và Ethereum Foundation cùng nhau Triển khai RFP

Mina Foundation và Ethereum Foundation đã công bố một yêu cầu chung về các đề xuất (RFP) để kích hoạt các ứng dụng SNARK đệ quy trên blockchain Ethereum.

Mina FoundationEthereum Foundation đã công bố yêu cầu chung về các đề xuất (RFP) để kích hoạt các ứng dụng SNARK đệ quy trên blockchain Ethereum.

RFP sẽ mở trong 6 tuần và hoan nghênh các đề xuất từ ​​các dự án nhằm thiết kế và triển khai cơ chế xác minh Pickles SNARK trên Ethereum Virtual Machine.

Evan Shapiro, thành viên hội đồng quản trị Mina Foundation và CEO của (O)1 Labs cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng khi được làm việc với Ethereum Foundation để thu hút các nhà nghiên cứu crypto nhằm xây dựng trình xác minh cho Pickles SNARK. Điều này cho phép Mina có thể xác minh trên Ethereum và bước đầu xây dựng cầu nối liên kết giữa 2 nền tảng.”

RFP sẽ mở đến 08:00 AM ngày 01/04/2021 (giờ Việt Nam); những đơn vị có ý định ủng hộ và hỗ trợ đề xuất này có thể xem thông tin chi tiết tại đây:

Về Mina Foundation

Mina Foundation là tổ chức quản lý phi lợi nhuận của Mina Protocol, nền tảng blockchain tối giản nhất trên Thế giới. Quỹ này có chức năng hỗ trợ giao thức bằng cách cung cấp các khoản tài trợ cho các bên thứ ba có đóng góp đáng kể và thông qua việc duy trì – quản lý tài sản cộng đồng. Các thành viên hội đồng quản trị bao gồm Josh Cincinnati – cựu Giám đốc Điều hành tại ZCash Foundation, Jill Carlson – Giám đốc Slow Ventures, Tess Rinearson – Phó Giám đốc Kỹ thuật tại Interchain GmbH và nhà phát triển Tendermint, Sean Inggs – Giám đốc Quỹ và Cố vấn Pháp lý chung của International Management Services, và Evan Shapiro – CEO O(1) Labs, đội ngũ ươm mầm Mina.