Kyros Ventures hợp tác với APYSwap (APYS)

Kyros Ventures, đơn vị chuyên ươm mầm các dự án tiền mã hóa và tài chính phi tập trung (DeFi) mới nổi, đã đầu tư vào APYSwap, một giao thức mới cho phép yield farming và cung cấp thanh khoản trên nhiều blockchain khác nhau.

APYSwap là một giao thức giao dịch đa chuỗi phi tập trung thông qua các Tokenized Vault. Dự án cho phép người sử dụng ủy quyền tài sản của mình và cung cấp một thị trường chuyên biệt để giao dịch các tài sản kỹ thuật số. APYSwap giúp người dùng của nhiều blockchain khác nhau (hiện tại là Ethereum, Polkadot và Binance Smart Chain) tạo và quản lý các quỹ tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho các bên thứ ba. Nhờ việc hỗ trợ một loạt các giao thức DeFi mới nổi, dự án cung cấp cho người dùng một trải nghiệm đơn giản và hiệu quả thông qua nhiều lựa chọn quản lý tài sản khác nhau.

Giao thức APYSwap hiện tại đang bao gồm 3 tầng: APYSwap Vault Contracts – bản thân giao thức và các hợp đồng thông minh, APYSwap Marketplace – thị trường giao dịch lớp thứ 2, và APY Mask –  một ví trên web cho người dùng, tương tự như Metamask. 

Đồng token của APYSwap có tên gọi là APYS, được dùng để tham gia hoạt động quản trị giao thức, giảm phí giao dịch và bảo hiểm cho quỹ tiền.

Giữ vững sứ mệnh hỗ trợ các giải pháp mới và tiến bộ trong ngành DeFi, Kyros Ventures đã quyết định hợp tác với APYSwap sau khi nhìn thấy được tiềm năng và tầm nhìn chiến lược của dự án này trong sự phát triển chung của hệ sinh thái tiền mã hóa. Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, APYSwap còn có thể tận dụng tài nguyên, thông tin và mạng lưới quan hệ rộng khắp của Kyros trong các cộng đồng tiền mã hóa trên toàn cầu để thúc đẩy sự phát triển cả nền tảng và đáp ứng nhu cầu từ thị trường.

Jenny Nguyen, COO của Kyros Ventures, bình luận về thỏa thuận hơp tác:

“Qua cách tiếp cận mới của APYSwap đến hoạt động yield farming và quản lý tài sản trên nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, Polkadot và Binance Smart Chain, chúng tôi nhận thấy rằng APYSwap đã hiểu được thứ thị trường đang tìm kiếm và xây dựng giải pháp của họ. Chúng tôi tin chắc rằng với sự giúp đỡ của Kyros, APYSwap sẽ có thể triển khai thành công các sản phẩm của mình và thu hút một cộng đồng người sử dụng từ khắp nơi trên thế giới.”

—***—

Về Kyros Ventures

Kyros Ventures là bộ phận đầu tư của Coin68 Media, tổ chức về tiền mã hóa hàng đầu tại Việt Nam. Với mục tiêu lớn là xây dựng cộng đồng vững mạnh và ươm mầm cho sự phát triển vượt bậc, Kyros Ventures định vị mình là chìa khóa để mở cánh cổng cho những dự án muốn tham gia vào thị trường Việt Nam, bằng cách giúp họ gia tăng độ phủ và nhận diện thương hiệu thông qua mạng lưới các đối tác và cộng đồng tiền mã hóa rộng khắp Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://blog.kyros.ventures

Về APYSwap

APYSwap là một giao thức giao dịch liên chuỗi phi tập trung thông qua các Tokenized Vault. Thông qua việc xây dựng một blockchain lớp thứ 2, người dùng có thể an tâm chuyển đổi tài khoản và tài sản trên nhiều blockchain lớp thứ 1 khác nhau, bao gồm Ethereum, Polkadot và Binance Smart Chain. APYSwap đơn giản hóa hoạt động yield farming và giảm chi phí sử dụng cho người dùng mà không cần phải hy sinh tính phi tập trung hoặc tự quản lý tài sản.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://apyswap.com