Giới thiệu Hedget Protocol – Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung

Tóm tắt tổng quan

 • Hedget cung cấp một giao thức phi tập trung như một giải pháp cho nền tảng giao dịch Quyền chọn, nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm phòng hộ rủi ro trên thị trường DeFi 16 tỷ USD.
 • Hedget được xây dựng trên Ethereum với các tính năng mạnh mẽ của Chromia được thêm vào để đạt được hiệu suất cao  phí giao dịch thấp.
 • 50% tổng nguồn cung token bị khóa để hoàn phí liquidity mining khi cho người tạo Quyền chọn trong 3-4 năm đầu tiên, nhằm mục tiêu tăng trưởng hệ sinh thái lành mạnh.
 • Quản trị HGET DAO bảo vệ nền tảng là hai mục tiêu chính của HGET token.
 • Hedget đã gọi vốn 500.000 USD trong vòng Hạt giống do hai quỹ đầu tư tiền điện tử kỳ cựu là FBG Capital NGC Ventures, trước đây đã đầu tư vào FTX, Cartesi, CoinFLEX và AVA Labs. Hedget cũng chào đón Chromia với tư cách là đối tác và nhà đầu tư. Dự án sẽ khởi động một vòng đấu giá khác trên FTX – sàn giao dịch Phái sinh hàng đầu nổi tiếng với IEO của Serum (30x tại ATH).
 • Việc khởi chạy dự án Hedget sẽ được hưởng lợi từ thị trường tăng trưởng vượt bậc của Phái sinh, DeFi, DEX và Options thời gian gần đây.
 • Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chuyển hướng sang Quyền chọn; tuy nhiên, lĩnh vực này ở DEX lại ít cạnh tranh hơn.
 • So sánh với các dự án tương tự và phương pháp định giá tương đối là các yếu tố để dự phóng vốn hóa thị trường cho Hedget.

Giao thức Hedget 

Sản phẩm 

– Điểm nổi bật

Hedget cung cấp một nền tảng giao dịch Quyền chọn phi tập trung cho phép người dùng phòng hộ rủi ro của việc nắm giữ tiền điện tử của họ cũng như các khoản nợ của họ trên các giao thức cho vay khác như Compound và Aave. Hedget ra mục tiêu giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của thị trường DeFi đối với các sản phẩm phòng hộ rủi ro. Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường của DeFi đã đạt 16 tỷ USD (DeFi Market Cap1).

 • Giao thức phi tập trung – người dùng tự giữ tài sản
 • Hiệu suất cao – được xây dựng trên Ethereum và Chromia
 • Phí thấp – 50% token bị khóa dành cho việc hoàn phí khi tham gia liquidity mining

Hình 1 dưới đây minh họa cơ chế hoạt động Quyền chọn Hedget. Khách hàng Hedget có thể mua hoặc bán các Quyền chọn để phòng hộ rủi ro tương ứng với nhu cầu của họ. Cách thức hoạt động của các Quyền chọn sẽ được thảo luận chi tiết trong phần sau của bài báo cáo này thông qua một nghiên cứu tình huống.

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 1: Quy trình Quyền chọn hoạt động trên Hedget

– Kiến trúc

Hedget giới thiệu một thiết kế hiệu quả để đạt được sự phân quyền, hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Mặt khác, việc lưu trữ token là phi giám hộ, có nghĩa là chỉ người dùng mới có quyền kiểm soát các khoản tiền của mình, cho dù là gửi, rút hay chuyển khoản. Mặt khác, các tính năng của Chromia Layer 2 cho phép Hedget đạt hiệu suất cao hơn và chi phí giao dịch thấp hơn, tạo điều kiện phát triển trải nghiệm người dùng tốt hơn phù hợp với các hoạt động giao dịch trong khi vẫn duy trì thanh toán trên Ethereum (Hình 2).

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 2: Kiến trúc của Hedget
 • Hợp đồng thông minh Ethereum xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền bằng token ETH & ERC-20, đồng thời thực hiện quyết toán vật lý.
 • Blockchain dựa trên Chromia (dApp) xử lý các giao dịch và theo dõi quyền sở hữu các hợp đồng. Nó tạo điều kiện giao tiếp cần thiết để thực hiện thanh toán thông qua các hợp đồng thông minh Ethereum.
 • Ví khách hàng và giao diện đầu cuối nhận lệnh từ người dùng, rồi thực thi chúng bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh Ethereum và Chromia dApp.

Tóm lại, Hedget sẽ hoạt động theo cách hoàn toàn phi tập trung và sẽ có tất cả những lợi ích tuyệt vời của các sàn giao dịch tập trung, bao gồm giao diện thân thiện với người dùng, đăng nhập một lần (SSO), khả năng truy vấn giao dịch, v.v.

– Giải thích về Quyền chọn

Vì thế, chúng tôi thảo luận về cách các Quyền chọn hoạt động với một nghiên cứu tình huống ngắn về Alice, người muốn phòng hộ số ETH bị khóa của mình khỏi rủi ro giá giảm. Quá trình phòng hộ rủi ro của Alice có ba giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Alice đã khóa 1 ETH từ mức $300/ETH trong một tháng trên một giao thức cho vay và cô ấy muốn phòng hộ rủi ro khi ETH mất giá.
 • Giai đoạn 2: Alice tìm mua Quyền chọn Bán (Put Options) thời hạn 1 tháng trên Hedget cho số ETH tương ứng mà cô ấy đã khóa, gửi vào 1 ETH làm tài sản thế chấp.
 • Giai đoạn 3: Alice trả cho người bán một khoản phí hợp đồng $30 cho Quyền chọn Bán. Nói cách khác, cô ấy vừa mua quyền để bán 1 ETH với giá $330 và quyền bán đó kéo dài trong một tháng (thời gian đáo hạn) kể từ ngày mua. Đường lãi và lỗ (PnL) của cô ấy được minh họa trong Hình 3.
Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 3: Phòng hộ với Quyền chọn Bán

Các tình huống có thể xảy ra như sau:

 1. Giá ETH xuống dưới $300: Alice sẽ bị lỗ trong số ETH bị khóa của mình nhưng lại thu được số tiền lời tương tự khi cô thực hiện Quyền chọn Bán ETH ở $330/ETH của mình.
 2. Giá ETH tăng trên $330: Alice sẽ chấp nhận lỗ tối đa $30 (Phí) bằng cách không thực hiện Quyền chọn Bán, nhưng vẫn kiếm được $30 + lợi nhuận với giá trị cao hơn từ số ETH được khóa của cô ấy.
 3. Giá ETH dao động trong khoảng $300 – $330: Alice sẽ luôn thu được tổng lợi nhuận là $30 từ việc thực hiện Quyền chọn Put của cô ấy và bán giá trị ETH bị khóa cao hơn của cô ấy.

Nghiên cứu tình huống trên phác thảo cách các Quyền chọn có thể cho phép người ta loại bỏ rủi ro biến động giá, chốt lời hoặc chủ động kiểm soát mức lỗ mong muốn.

Tiện ích của token

HGET là một token tiện ích và quản trị gốc của nền tảng Hedget. Token sẽ được phát hành trên mạng Ethereum dưới dạng hợp đồng ERC-20 và cũng sẽ có mặt trên sidechain Chromia. Token HGET sẽ có hai chức năng chính:

 • Quản trị HGET DAO: Để xác định thiết lập quỹ, phí giao dịch, tài sản dự trữ, các chức năng và tính năng chung của nền tảng.
 • Bảo vệ nền tảng: Để ngăn chặn việc gửi thư/lệnh rác hàng loạt, điều này có thể dẫn đến quá tải API và thao túng sổ lệnh. Cụ thể, một lượng token HGET nhất định sẽ cần phải được đặt cọc. Hoạt động càng lớn thì càng phải stake nhiều token.

Tokenomics của HGET

Theo whitepaper2 của dự án, sẽ có 10 triệu token HGET được đúc khi ra mắt mạng lưới. Giao thức có nguồn cung token cố định. Sự phân phối token được mô tả trong Hình 4.

 • 10% token sẽ được dành cho nhóm và cố vấn; những token này sẽ được mở khóa hàng tháng trong hai năm.
 • 13% của tất cả các token sẽ được bán, bao gồm 8,77% số token để bán riêng tư sẽ được mở khóa sau khi kết thúc bán hàng công khai; 4,23% số token sẽ được phân phối cho người dùng và nhà đầu tư trong đợt bán công khai.
 • 7% token sẽ được sử dụng cho thanh khoản và giao dịch DEX (ví dụ: Uniswap), các cuộc thi giao dịch, giảm giá và các hoạt động khác để kích cầucho giao thức Hedget.
 • 19% số token sẽ bị khóa trong quỹ dự trữ cho đến hai năm sau khi nền tảng hoạt động và Hedget DAO sẽ xác định việc sử dụng các token này.
 • 1% token được phân bổ cho vòng thanh khoản với Alameda Research3.
 • 50% tổng nguồn cung cấp token bị khóa để hoàn phí liquidity mining cho người tạo Quyền chọn trong 3-4 năm đầu tiên, được mở khóa hàng ngày khi nền tảng hoạt động.
Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 4: Tokenomics của HGET

Đối tác & Nhà đầu tư

Bốn đối tác và nhà đầu tư chính của Hedget là Chromia, Alameda Research, FBG Capital và NGC Ventures4. Mỗi tổ chức này có thể mở khóa tiềm năng to lớn cho dự án bằng cách cung cấp các nguồn lực có liên quan và giàu giá trị ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Ví dụ, Chromia là một kết hợp tuyệt vời cho giải pháp Lớp 2 trên Ethereum; FTX, một nền tảng được Alameda Research hậu thuẫn, là một sàn giao dịch phái sinh hàng đầu đã khởi động dự án Serum DEX cách đây không lâu. Các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) tiền điện tử FBG Capital và NGC Ventures cũng đã tham gia vào vòng hạt giống 500.000 USD5 vào đầu tháng 8. Cả hai quỹ VC này đều đã chốt các thỏa thuận đầu tư vào những sàn giao dịch phái sinh khác nhau (FTX, CoinFLEX) trong danh mục của họ, trong số tổng cộng 47 dự án. Vì vậy, các nhà đầu tư của Hedget có thể mang kinh nghiệm và mạng lưới của họ phát triển từ các thương vụ tương tự trong quá khứ lên bàn cân.

Chromia

Giao thức Hedget bổ sung hỗ trợ trên Lớp 2 (L2) của chuỗi Ethereum hiện tại để cho phép giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn nhờ các tính năng mạnh mẽ của Chromia. Thiết kế của nó sẽ phân bổ các khoản quyết toán cho chuỗi Ethereum trong khi tất cả giao dịch sẽ được thực hiện trên Chromia. Do đó, Chromia về cơ bản là L2 cho Ethereum được sử dụng để giảm thiểu phí giao dịch trên mạng.

Alameda Research

Tin tức về vòng đấu giá trên FTX của HGET6 là một sự thúc đẩy to lớn đối với danh tiếng của dự án và nhận thức của cộng đồng tiền điện tử về Hedget. Nền tảng được Alameda Research hậu thuẫn này nổi tiếng với các sản phẩm phái sinh sáng tạo, và hiện đã trở thành một sàn giao dịch phổ biến nhờ các dự án IEO đạt lợi suất cao. Dự án đầu tiên của họ, Serum, đã đạt mức lợi nhuận x15 lần vào ngày niêm yết đầu tiên sau IEO.

FBG Capital

FBG Capital là một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số trong thị trường vốn đầu tư vào blockchain. Theo Crunchbase7, công ty đã thực hiện 34 khoản đầu tư giai đoạn đầu vào một loạt các công ty trong nhiều lĩnh vực có liên quan cao, bao gồm một nhà tạo lập thị trường được cấp phép, một sàn giao dịch phái sinh, một nền tảng dApps, một blockchain công khai, v.v. FBG Capital dự kiến sẽ thúc đẩy Hedget tăng trưởng tương tự như đã làm với FTX.

Các dự án đáng chú ý trong danh mục đầu tư của FBG Capital bao gồm:

 • Cartesi – Nhà đầu tư duy nhất trong vòng riêng tư – 500.000 USD – tháng 4 năm 20198, được giới thiệu trên Binance Launchpad9v ào tháng 4 năm 2020.
 • FTX – Nhà đồng đầu tư vòng hạt giống – 8 triệu USD – Tháng 8 năm 201910.

NGC Ventures

NGC Ventures là một trong những nhà đầu tư tổ chức lớn nhất và tích cực nhất trong không gian tiền điện tử. Theo Crunchbase11, NGC Ventures đã hoàn thành 13 giao dịch trong các lĩnh vực giải pháp fiat-to-crypto, giao thức DEX, sàn phái sinh, v.v. NGC Ventures được kỳ vọng sẽ là một nguồn nguồn lực hữu ích cho Hedget vì công ty này đã hợp tác và xây dựng số lượng liên doanh liên quan đến sàn giao dịch.

Các dự án đáng chú ý trong danh mục đầu tư của NGC Ventures bao gồm:

 • AVA Labs – Nhà đầu tư Co-lead của ICO – 12 triệu USD – tháng 8 năm 202012.
 • CoinFLEX – sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có phân phối thực tế – Vòng liên doanh – 10 triệu USD – tháng 8 năm 201913.

Tổng quan thị trường

Toàn cảnh về ngành

Nhìn chung, dự án Hedget được hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường phái sinh DeFi, DEX và Quyền chọn.

– DeFi

Như đã đề cập ở phần đầu, tổng vốn hóa thị trường của tất cả các dự án DeFi đã đạt mốc 16 tỷ USD. Sự bùng nổ của thị trường DeFi được chứng minh bằng số liệu Tổng giá trị đã khóa (TVL) tăng vọt. Vào đầu năm 2020, TVL trong lĩnh vực DeFi là 675 triệu USD, theo DeFi Pulse14. Chỉ trong tám tháng, con số đó hiện đã vượt qua mốc 7 tỷ USD, tức tốc độ tăng trưởng 10 lần tính đến thời điểm hiện tại và vẫn đang tiếp tục tăng (Hình 5). Sự tăng trưởng này cũng có nghĩa là các token bị khóa trị giá hàng tỷ USD đó sẽ cần được bảo vệ khỏi rủi ro biến động và thị trường giảm giá, cho thấy tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân về nhu cầu cho các sản phẩm phái sinh.

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 5: Tăng trưởng của DeFi từ đầu năm

– DEXs

Thành công của DeFi đóng góp một phần to lớn tới lĩnh vực sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Tương tự như mô hình tăng trưởng của DeFi, DEX đã chứng kiến sự bùng nổ về khối lượng trong tháng 7 và tháng 8 (tốc độ tăng trưởng 32 lần tính từ đầu năm) tương ứng với sự trỗi dậy của DeFi trong những giai đoạn này (Hình 6).

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 6: Tăng trưởng hàng tháng của DEX 2019-2020. Phỏng theo Dune Analytics15.

Riêng tổng khối lượng của tháng 7 và tháng 8 (2020) đã vượt tổng khối lượng của giai đoạn 18 tháng trước đó. Miễn DeFi vẫn còn là một chủ đề nóng, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.

– Phái sinh Quyền chọn

CoinDesk16 đã báo cáo rằng các Quyền chọn đã vượt qua hợp đồng tương lai và hoán đổi trong giao dịch phái sinh tiền điện tử như một sản phẩm phái sinh phát triển nhanh nhất. Như thể hiện trong Hình 7, tỷ lệ hợp đồng mở hàng ngày của Quyền chọn (Options) trên Hợp đồng tương lai (Futures) và Hoán đổi (Swaps) Bitcoin đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm, đánh dấu sự quan tâm ngày càng cao đối với sản phẩm khi ngày càng nhiều sàn giao dịch sẵn sàng bước chân vào đại dương xanh này.

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 7: Tỷ lệ hợp đồng mở hàng ngày Quyền chọn Bitcoin / Hợp đồng tương lai & Hoán đổi

Đối thủ

Các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu (CEX) đã giới thiệu các sản phẩm Quyền chọn trong gần một năm; tuy nhiên, lại có ít sự cạnh tranh hơn trong ngách DEX.

– CEX

FTX, Huobi, Binance và OKEX có giao dịch Quyền chọn trên nền tảng của họ. CoinDesk17 báo cáo rằng Deribit đã thống trị trong lĩnh vực Quyền chọn Bitcoin với 88% thị phần. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu (CEX) đã tung ra các sản phẩm Quyền chọn của họ, đánh dấu sự phát triển lành mạnh cho thị trường phái sinh tiền điện tử khi nó trở nên trưởng thành hơn và phản ánh sát hơn với thị trường truyền thống.

– DEX

Serum, IEO đầu tiên trên FTX, tập trung vào các DEX Phái sinh; Quyền chọn nhị phân Synthetix sẽ ra mắt trong quý này18; MCDEX có tổng giá trị khóa gần đạt mốc $12M19 và vốn hóa thị trường là $6,8M20; OPYN đã tăng khối lượng lũy tiến của mình lên hơn 30 triệu USD trong sáu tháng sau khi ra mắt21.

Quyền chọn so với Hợp đồng Tương lai

– Tiềm năng Quyền chọn cho Crypto

So với hợp đồng tương lai trong những ngày đầu, Quyền chọn tiền điện tử có rất nhiều dư địa để phát triển. Như đã nêu chi tiết trong báo cáo Deribit22, công ty này dự kiến thị trường Quyền chọn sẽ đạt 5% khối lượng giao dịch Tương lai trong giai đoạn 2020-2021, từ mức 2% hiện tại. Dự báo được đưa ra từ kỳ vọng rằng Quyền chọn sẽ theo xu hướng của hợp đồng Tương lai và tăng vọt bắt đầu từ năm thứ ba (Hình 8).

Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 8: BitMEX Perpetual Swap so với Quyền chọn Deribit

– Góc nhìn từ thị trường truyền thống

Báo cáo của Deribit cũng đề cập rằng khối lượng giao dịch Quyền chọn gấp 7–8 lần khối lượng giao dịch hợp đồng Tương lai trên các sàn giao dịch tài chính truyền thống. Tỷ lệ này là đáng chú ý khi chúng tôi xem xét các Quyền chọn tiền điện tử là dưới 2% của hợp đồng tương lai giao ngay. Tỷ lệ hiện tại là thấp cho thấy rằng các thị trường phái sinh tiền điện tử có thể tuân theo một mô hình tương tự, dẫn đến sự tăng trưởng của khối lượng Quyền chọn tiền điện tử.

Chỉ số từ các dự án tương tự

Chỉ số của Serum

Serum hướng đến mục tiêu trở thành hệ sinh thái tiền điện tử hoàn toàn trên chuỗi đầu tiên trên thế giới với trải nghiệm giao dịch phân quyền thông qua giao thức Serum được xây dựng trên blockchain Solana. Dự án chia sẻ mục tiêu tương tự với Hedget, công ty cũng phát triển một giao thức phi tập trung nhưng trên nền tảng blockchain Ethereum.

Project Serum23 đã báo cáo rằng trước khi bán công khai, giá cuối cùng của vòng hạt giống là khoảng 80 nghìn USD cho mỗi MSRM cho khoảng 4% tổng cung, mang về tổng cộng 20 triệu USD với mức định giá sau pha loãng hoàn toàn là 500 triệu USD. Vốn hóa thị trường của dự án là khoảng 100 triệu USD tại thời điểm viết bài.

Chỉ số của MCDEX

MCDEX có thể được coi là ví dụ định giá gần nhất khi phân tích Hedget do mức độ tương quan cao trong mô hình kinh doanh và tokenomics của chúng. MCDEX là một nền tảng giao dịch tiền điện tử hoàn toàn phi tập trung được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh Mai Protocol, cũng được triển khai trên blockchain Ethereum. Token sàn – MCB, được niêm yết trên Poloniex24, có tiện ích là liquidity mining, quản trị giao thức, staking, v.v., tương tự như token HGET.

Do đó, chúng tôi sử dụng giá trị Price-to-Book (P/B) để dự đoán vốn hóa thị trường của token HGET từ tỷ lệ P/B của token MCB. Trong bài báo này, chúng tôi lấy “Vốn hóa thị trường” để đại diện cho yếu tố Giá và “Tổng giá trị bị khóa” đại diện cho yếu tố Giá trị sổ sách, xem xét các khái niệm song song trong tài chính truyền thống và tiền điện tử. Tại thời điểm viết bài, MCDEX có TVL 12 triệu USD trên nền tảng của mình, với vốn hóa thị trường là 6,8 triệu USD. Do đó, tỷ lệ Giá trên sổ sách của MCB là 0,57.

Chỉ số & Dự phóng vốn hóa thị trường cho Hedget

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của HGET có thể được ước tính vào khoảng 5,7 triệu USD trước khi mở bán công khai và vòng thanh khoản, tương đối nhỏ so với dự án Serum trong giai đoạn gây quỹ tương tự. Ước tính này dựa trên 500.000 USD được huy động cho 8,77% tổng nguồn cung HGET trong đợt bán hàng private gần đây nhất.

Giá trị vốn hóa thị trường của token SRM và MCB có thể được sử dụng làm cột mốc cho HGET và một phương pháp định giá tương đối là phù hợp trong trường hợp này nhờ sự tương đồng đáng kể giữa mã số mã hóa MCB và HGET (Hình 9).

Theo mặc định, Hedget khóa 50% token của mình để dành cho liquidity mining, 20% cho Quỹ dự trữ và 10% cho nhóm của mình với lịch trình mở khóa 2 năm. Dựa trên thông tin từ thông báo của FTX25, chúng tôi dự đoán rằng nguồn cung lưu hành của HGET sẽ là khoảng 2.000.000 HGET sau khi bán công khai.

 1. Giả sử tất cả các token đấu giá được phân bổ ở mức giá tối thiểu là 1 USD, thì vốn hóa thị trường dự kiến ​​của dự án sẽ là 2 triệu USD.
 2. Từ quan điểm định giá tương đối, chúng tôi xem xét tổng giá trị token bị khóa bởi Hedget để dự báo vốn hóa thị trường của nó thông qua phương pháp P/B.
 • Giả sử phần còn lại của token HGET bị khóa (80%), chúng tôi có 8 triệu USD trong TVL với mức 1 USD cho mỗi HGET
 • Giả sử HGET có cùng tỷ lệ P/B với MCB (0,57 như tính toán ở trên), thì vốn hóa thị trường của nó là khoảng 4,57 triệu USD.
Giới thiệu Hedget Protocol - Xây dựng Nền tảng Giao dịch Quyền chọn Phi tập trung
Hình 9: Dự báo vốn hóa thị trường (MC) của HGET

Nguồn tham khảo

 1. Total Market Cap, DeFi Market Cap, viewed 1 Sep 2020, <https://defimarketcap.io>
 2. Token Distribution, Hedget Whitepaper, viewed 1 Sep 2020, <https://www.hedget.com/papers/hedget_whitepaper_eng.pdf>
 3. How to Participate in the Hedget IEO, FTX, viewed 1 Sep 2020, <https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360048927331>
 4. Hedget, viewed 1 Sep 2020, <https://www.hedget.com>
 5. Seed Round – Hedget, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020,  <https://www.crunchbase.com/funding_round/hedget-seed–15a833fe>
 6. How to Participate in the Hedget IEO, FTX, viewed 1 Sep 2020, <https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360048927331>
 7. FBG Capital, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/organization/fbg-capital/recent_investments>
 8. Venture Round – Cartesi, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/funding_round/cartesi-series-unknown–85e59e5c>
 9. Binance Launchpad, Binance, viewed 1 Sep 2020, <https://launchpad.binance.com
 10. Seed Round – FTX Exchange, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/funding_round/ftx-exchange-seed–9894efed>
 11. NGC Ventures, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/organization/ngc-ventures/recent_investments>
 12. Initial Coin Offering – AVA Labs, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/funding_round/ava-labs-initial-coin-offering–0f92ed48>
 13. Venture Round – CoinFLEX, Crunchbase, viewed 1 Sep 2020, <https://www.crunchbase.com/funding_round/coinflex-series-unknown–6361b63a>
 14. Total Value Locked (USD) in DeFi, DeFi Pulse, viewed 1 Sep 2020, <https://defipulse.com/>
 15. DEX metrics, Dune Analytics, viewed 1 Sep 2020, <https://explore.duneanalytics.com/public/dashboards/c87JEtVi2GlyIZHQOR02NsfyJV48eaKEQSiKplJ7>
 16. Bitcoin options growth outpaces futures swaps, CoinDesk, viewed 1 Sep 2020, <https://www.coindesk.com>
 17. Deribit Bitcoin options traded biggest day, CoinDesk, viewed 1 Sep 2020, <https://www.coindesk.com>
 18. Product roadmap update, Synthetix, viewed 1 Sep 2020, <https://blog.synthetix.io>
 19. Total Value Locked (USD) in MCDEX, DeFi Pulse, viewed 1 Sep 2020, <https://defipulse.com/mcdex>
 20. MCDex (MCB), CoinGecko, viewed 1 Sep 2020, <https://www.coingecko.com/en/coins/mcdex>
 21. OPYN: Notional Volume Graph, Dune Analytics, viewed 1 Sep 2020, <https://explore.duneanalytics.com/dashboard/opyn_3>
 22. Why crypto options explaining growth and anticipating trillions, Deribit,  viewed 1 Sep 2020, <https://insights.deribit.com/market-research/>
 23. Pre Sales, Project Serum, viewed 1 Sep 2020, <https://projectserum.com/srm-faq>
 24. MCDEX is now listed on Poloniex, The Poloniex Blog, viewed 1 Sep 2020, <https://medium.com/poloniex>
 25. How to Participate in the Hedget IEO, FTX, viewed 1 Sep 2020, <https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360048927331>